Ontslag

Als u onze tips volgt, wordt u geen slachtoffer van de crisis. De vele ontslagen op wereldschaal zijn dan ook een rechtstreeks gevolg van de crisis te maken. Het is logisch dat u zich zorgen maakt over uw verdere carrière.
De helft van de Belgische bedrijven moeten voor herstructurering kiezen. Volgens een enquête, gehouden onder 176 hr- verantwoordelijken en directeuren van buitenlandse en Belgische bedrijven, zullen in dertig procent van de gevallen minstens tien procent van de werknemers ontslagen worden.
De werknemers maken zich zorgen, uit resultaten van verschillende enquêtes blijkt dat de werknemers tegenwoordig minder werkzekerheid hebben. De crisis spaart niemand, zelfs directeurs en kaderleden. 45 procent maakt zich zorgen over hun verdere loopbaan in de huidige economische situatie.
Volgens de jobsite Step Stone zijn ook Belgische werknemers bang van de ontslagengolf. Dat geldt voor 15.500 werknemers. De onzekerheid binnen het bedrijf verlaagt ongetwijfeld de kwaliteit van het werk en de kwaliteit van het beroepsleven in het algemeen. Vele werknemers zijn ook natuurlijk andere werk aan het zoeken, bij het minste slechte nieuws over het bedrijf waarin ze werken. Crisis brengt niet enkel onzekerheid met zich mee, maar ook stress en spanningen.
Aan de crisis kunt u niets veranderen. Maar u kunt wel de impact ervan op uw loopbaan en gemoedstemming zeker minimaliseren.

1. Crisis en promotie

In tijden van crisis, is het voor de werkgever voordeliger om een oude werknemer te promoveren, dan een nieuwe aan te werven. Het plaatsen van vacatures of de betaling van de personeeldirecteur wordt heel kostelijk voor de werkgever. In het kort: zoals we het al gezegd hebben, het is goedkoper om een oude en vertrouwde personeeslidl te promoveren, dan nieuwe mensen te moeten aantrekken. Zelfs in crisistijd.

2. U moet zich onmisbaar maken

De crisis is niet enkel bang afwachten om ontslagen te worden. Raar maar waar heeft deze ook zijn voordelen. Tijdens de crisis komen ook goede elementen vooruit. Als u zich van uw beste kant laat zien, kunt u opgemerkt en gepromoveerd worden.

3. Polyvalent zijn, is de motto

Als u meer doet voor minder geld zal u ook tijdens de crisis opgemerkt worden. U kunt bijvoorbeeld een extra cursus volgen of nieuwe vaardigheden aanleren.

4. Team spirit

Opvallen ten koste van uw collega’s is natuurlijk niet de juiste oplossing om het goed functioneren van uw team bij de werkgever aan te tonen. Tijdens de crisis moeten de werknemers nauw samenwerken, om aan een ontslag te ontsnappen. Team spirit is dus de boodschap.

5. Vergeet die loonsverhoging

Tijdens een wereldwijde economische crisis, is het niet de juiste moment om loonsverhoging te vragen. Als u het wel doet, riskeert u niet alleen ontslagen te worden, maar ook uw reputatie te verpesten. Het kan wel als u extra verantwoordelijkheden of promotie hebt gekregen.

6. Werk aan uw netwerk

Netwerken zijn heel belangrijk. Indien u toch ontslagen wordt, kunt u sneller werk vinden via vroegere collega’s en kennissen. Het is dan heel belangrijk om de bestaande contacten te onderhouden. Dat kunt u doen via sites als bijvoorbeeld LinkedIn. U cv moet u ook regelmatig aanpassen, zo kunt u die meteen opsturen.

About the Author

>