Pensioen in Nederland

Pensioen in Nederland

Alsmaar meer doorlezen en vernemen we over de veroudering van West Europa en Nederland. In Nederland zouden het pensioen nog wel fatsoenlijk methodisch zijn, wordt verklaard. Maar hoe is dat dan met pensioen in ons land en de rest van de EU. Wat doet de kredietrecessie met onze pensioenen? Is uw pensioen wel beschermd? Hoe staat het met de grootste pensionkas, het ABP?

Beschermde pensioen vanaf 65+

Om de pensioenappellerend in ons land te betalen, kennen we drie soorten dekkingssystemen:
• omslagsysteem,
• rentedekkingssysteem
• kapitaaldekkingssysteem.

Het Omslagsysteem

De AOW, het uitgangspuntpensioen, wordt betaald langs het omslagsysteem. Dat willen zeggen dat elk jaar wordt beoordeeld wat de pensioenuitbetalingen mogen zijn, en het aantal bonus er dus nodig is om dit te kunnen uitkeren. Dit volkomen bonus wordt daarna veranderen over de bonusbetalende. Om reden dat tot op heden de 65 + geen AOW bonus meer hoeft te financieren, wordt de bonus dus compleet opgeleverd door de overige. De AOW is dus gegrondvest op samenhorigheid. Valt deze weg, dan komt de AOW in turbulent kanaal. Zolang er maar sprake is van een gelijkmoedige en afgewogen populatieopbouw, moet deze structuur niet tot narigheid te begeleiden.

Rentedekkingssysteem

Bij het Rentedekkingssysteem wordt per uitbetaling bevoegde bestudeerd naar de aankomende menigte aan uitbetalingen. Omdat deze bestedingen wat betreft bekostigd worden omgeslagen over alle bonusbetalers, is een uitbetalinggerechtigde garanderen van de aankomende ontvangststroom. Eigenlijk is het een snugger omslagsysteem, omdat naar het vooruitzicht wordt gekeken en niet alleen naar de droom van de dag.

Het kapitaaldekkingssysteem

In het kapitaaldekkingssysteem wordt pensioen betaald op het ogenblik dat het gerechtigheid op pensioen wordt opgetrokken. Gedurende deze opbouwperiode wordt een kapitaal gemaakt dat zo moet zijn dat de aankomende pensioenrappellerend moeten kunnen worden voldaan. Dit systeem wordt obligaat voor alle jaargelden 65+ in ons land waarop de Pensioen- en Spaarfondsenreglement, PSW, van praktijk is. De PSW geeft, noteert voor dat de eigendom van een pensioenfonds, samen met de te toekomstige ontvangsten, genoegzaam moeten zijn ter dekmantel van de uit de standregels en voorschriften voortkomende pensioenplichten.

Pensioencenten in Nederland en de EU

Hoezeer in Nederland meestal de pensioenen fatsoenlijk georganiseerd zijn, zijn er glasheldere plannen om de bonusbetaling via een Bos belasting verder te verruimen met de 65+, die wat meer pensioen hebben. De geldelijke afgestelde bom van de veroudering ligt dan ook niet zo zeer in Nederland, maar in de EU. Bijna nergens uitgezonderd Nederland is de oudedagsvoorziening goed systematisch.

Veroudering

Binnen 30 kalenderjaren is de proportie tussen 65-+ en 65 – ½, intussen dat nu nog ¼ is. Het Verenigd Koninkrijk heeft haar jaargelden vanaf 65+ op ordening en Zweden is op weg naar een kapitaaldekkingsysteem. Maar in Frankrijk en Spanje is het niet goed systematisch, met Italië als niet meer dan uitsluitsel. In Italië nemen bij de veroudering de staatstekortkomingen sterk toe, omdat het daar helemaal uit het staatsgeldkistje moet komen. Niet zomaar heeft de Wereldbank er voor verdedigd dat de EU moet veranderen op een kapitaaldekkingssysteem, maar dat is tot nu toe onuitvoerbaar gebleken.

Kredietnoodsituatie en pensioenaanspraken

Een andere vraagstelling is in hoeverre het pensioengeld doorstaan onder de hypotheeknoodsituatie. Feitelijk is deze vraag vlot voldaan. Was de opbrengst in 2007 al betrekkelijk bekrompen, in 2008 werden door pensioenkassen over het algemeen grote verliezen geleden. Ook door grote beleggers zoals het ABP. En dat stemt natuurlijk niet verheugd. Maar de pensioenkassen hebben het comfortabeler dan de privé: als de dekkingsgraad onbevredigend is, worden bonussen verhoogd, en vindt indexatie van pensioen nog maar onvolledig of totaal niet plaats.

Te vroeg voor de jaargelden vanaf 65+

Vooral wie jong is, denkt niet na over zijn jaargelden. Maar het is juist zo, dat zij die in de beginjaren door falen van een pensioenkas minder jaargelden optrekt, dat in latere jaren dubbel en dik zullen waarnemen. Het klapt dan veel heviger.

Pensioenkas Algemeen Burgerlijk Pensioenkas

De beursnoodsituatie duwt ondertussen hevig op de schouders van pensioenkas ABP. De dekkingsomvang, het niveau waarin het kapitaal in het verschiet de pensioenen kan waarborgen, is in het 3de kwartaal achteruitgegaan van 132% punt naar 118% afloop 9de maand 2008. Let wel: achteraf kwam de ongunstige beursmaand 10de maand.

Besluit

Kort gezegd, als de vruchten van beleggen ontgoochelen, wordt het leed wijd uiteenlopend. En dat is intens cynisch voor wie langs een pensioenkas opzij legt, en dat doen we praktisch allen! Uw spaarcenten schijnen er dus niet echt beschermd, en de zekerheidovereenkomst van minister Bos van 100.000 euro telt niet voor deze manier van sparen voor de oude dag. Zelf bijsparen lijkt een goede keus. Dit kan door een lijfrentepolis, een spaarpolis of door zoals een goede spaarrekening te selecteren.

About the Author

>