Pensioenrechten

Verlies van pensioenrechten loop je eenvoudig op en wat dan?

40 jaar bij één directeur is buitengewoon geworden. Nochtans gaan ettelijke pensioenovereenkomsten denken dat u dat zult doen, om aan een gevorderd leeftijdspensioen van 70% van uw inkomen te komen. Zo niet, dan wordt er meestentijds sprake gesproken over pensioenbreuk. Er bestaan ook uitwegen.

Wat is het verlies van pensioenrechten

Pensioenbreuk kan door verscheidene oorzaken voortkomen. Omdat er zo meerdere verscheidene pensioenstelsels in ons land zijn, dat wil zeggen dat een overstap naar een andere baas dikwijls al een pensioenbreuk is. Wanneer het pensioensysteem bij de prille baas hetzelfde is, onder andere omdat u binnen één bedrijf blijft, is er geen probleem. In overige situaties hebt u te maken met een lappensprei van pensioenopbouw, die een onderscheiden minder pensioen opbrengt dan wanneer u het bij overeenstemmende broodwinningen bij één baas had gehouden. De 70% aan gevorderd leeftijdspensioen waar men dikwijls over heeft, kan simpelweg terug vallen naar een dergelijke 45%. En dat vernoemen we de consequenties van een pensioenbreuk.

Aanleidingen van het verlies van pensioenrechten

Niet alleen het baan hoppen brengt tot verlies van pensioenrechten. U kunt ook ondertussen zonder werk vallen of voorlopig willen ophouden met arbeiden. In die situaties houd dikwijls de samenstelling bij het pensioenfonds op. Dit brengt tot een pensioenverlies die u buiten een bijpolis nimmer meer zult inhalen. Werk ongeschikte kunnen soms nog wel hun pensioen verder opbouwen, maar dat varieert per pensioenfonds. Er bestaan trouwens een paar lapmiddelen.

Uitkomsten verlies van pensioenrechten

Apart van bijverzamelend zijn er enkele enkele uitwegen mogelijk, maar dikwijls zijn met dat niet alle onenigheden hersteld:
• indexering
• waardedoorgifte

De indexering en het verlies van pensioenrechten

Het moet begrijpelijk zijn dat als opgetrokken pensioen niet wordt geïndexeerd, de betekenis van het pensioen langzaam afneemt. Vele pensioenfondsen indexeren desondanks, wel niet elk jaar. Er wordt van jaarlijks over gedecideerd. Vanaf 1 januari 1992, ervoor dus niet!, moeten pensioenonderaannemers de quasi dromer en de gepensioneerden gelijkmatig omgaan waar het gaat om indexering. En u bent een dromer wanneer u wel pensioen hebt construeert vroeger, maar geen bonus meer overdraagt of gepensioneerd bent. Wanneer er wordt geïndexeerd, moet dat generisch gebeuren. Met dat zal een portie van de breuk weg zijn.

Waardedoorgifte en het verlies van pensioenrechten

Het pensioen dat je hebt opgetrokken zijn een specifiek fortuin, pensioenwaarde genoemd. De met baar geld waarde van de opgetrokken aanspraken wordt omschreven in overeenstemming met vastgestelde methodes en rekenregels. Vanaf 8 juli 1994 bestaat het legaal recht om deze betekenis over te dragen naar het prille pensioenfonds waarbij u zich verbindt. Het prille fonds koopt eigenlijk het opgetrokken pensioen en fuseert het met de prille pensioenovereenkomst. Het recht op waardeoverdracht telt niet als er een gezamenlijke dienstbeëindiging. Personen die al voor 8 juli 1994 een pensioenbreuk hebben opgedaan behouden die pensioenbreuk, zij die achteraf zijn overstapt, herstellen zo ten portie de pensioenbreuk. Toch is het wijs om na te laten berekenen of u bij overdracht slimmer af bent. Doorgaans is dat afzonderlijk zo als de prille baas een pensioenverzameling heeft die verwant is aan het eindinkomen.

About the Author

>