Pensioenspaarfondsen

In deze artikel geven we u de antwoorden op de meest gestelde vragen over de pensioenspaarfondsen. De voorwaarden van deze fondsen zijn ondanks hun populariteit nog vaak onbekend.
Via een vijftal vragen sommen wij de belangrijkste punten op van de pensioenspaarfondsen.

1/ Hoe begin ik met pensioensparen in een fonds?

Vanaf uw 18de kunt u beginnen met het pensioensparen. U ondertekent een pensionspaarcontract en opent een rekening bij de bank, waar uw het pensioenspaarfonds wil aanschaffen. De meeste banken verlenen deze dienst gratis. Bovendien kunt zelf beslissen, hoeveel u op de aangeduide rekening zal storten. De fiscale aftrekbaarheid is wel begrensd op 870 euro. Volgens de specialisten is het beter om maandelijks een bepaald bedrag te storten. Als u aan gespreid storten doet, hoeft u niet een te hoge bedrag op het einde van het jaar te moeten betalen. Het duur van uw pensioenspaarcontract moet minstens 10 jaar bedragen, waarbij u minimum 5 stortingen moet doen in 5 gespreide jaren.

2/ Waarin beleggen pensioenspaarfondsen?

Het betreft gemengde fondsen. Ze beleggen dus in aandelen én in obligaties. De pensioenspaarfondsen hanteren wel meer strenge regels dan de gewone gemengde fondsen. Sinds 2004 werden de regels nog meer uitgebreid. Kort samengevat: de maximale belegging in aandelen mag 75 procent bedragen. Hetzelfde geldt voor obligaties. De portefeuillesamenstelling van de pensioenspaarfonds meot bovendien van een zekere diversificatie getuigen. De belegging in een andere munt mag slechts 20 procent bedragen, en de belegging in cash 10 procent.

3/ Het aantal pensioenspaarfondsen?

In België zijn er 16 pensioenspaarfondsen. 10 ervan zijn dynamisch en beleggen 70 procent in aandelen. 4 pensioenfondsen zijn defensief. Ze beleggen voor 30 procent in aandelen. 2 fondsen zijn neutraal, zij streven naar het doel van 50 procent in aandelen te beleggen.

4/ De prestatie van mijn pensioenspaarfonds?

Het betreft langetermijnbeleggingen. Mensen die het rendement van dergelijke fondsen op een korte termijn bekijken, vergissen zich. Het jaarlijkse rendement van de dynamische fondsen, bedraagt sinds de oprichting ervan,15 jaar geleden, zo’n 6.5 procent. Deze cijfer is aanzienlijk hoger dan de opbrengst van een risicoloze belegging. Iemand die de pensioenleeftijd nadert, moet natuurlijk meer opletten. Door een beurscrisis kan zijn belegging aanzienelijk verkleind worden. Het gemiddelde dynamische fonds heeft in 2008, 27 procent verloren. Het is algemeen bekend, dat hoe ouder men wordt, hoe kleiner de beleggingsmogelijkheden zullen worden. De defensieve fondsen vormen daarom de beste oplossing voor de oudere pensioenspaarders. De rendement ligt op het lange termijn lager, maar het is ook een veiligere manier om te sparen. Het verlies van de defensieve fondsen bedroeg in het jaar 2008, 12 procent.

5/ Wat zijn de kosten van een dergelijke fonds?

Deze fondsen rekenen instap- en beheerkosten aan zoals de gewone fondsen. Over de instapkosten kunt u zelfs onderhandelen. Als belegger voelt u niets van de beheerkosten, die in de inventariswaarde worden verwerkt. De instapkoring, die van 0 to 3 procent kunnen oplopen, worden bij elke storting betaald.

About the Author

>