Persoonlijke inflatie

Persoonlijke inflatie – weinig mensen weten wat het echt betekent. U kunt zelf uw persoonlijke inflatie berekenen en met het gemiddelde vergelijken.

Vorig jaar kregen wij te maken met een grote inflatie van bijna 6 procent. De prijzen van bepaalde producten en levensmiddelen stegen heel sterk, maar de index van de consumptieprijzen is bijna niet gestegen. Volgens de economen vormde de stijging van de prijzen geen gevaar voor de koopkracht. Dit proces werd namelijk geremd door de mondiale crisis. De globale vraag daalde. Tegelijkertijd daalden ook de prijzen van bepaalde goederen en grondstoffen, hoewel sommige producten juist stegen in prijs. In 2008 vond er ook een automatische loonindexatie plaats voor bepaalde werknemers.
Laten wij eens kijken wat het voor uw koopkracht betekent.

Koopkracht

Hoe is het met uw persoonlijke koopkracht gesteld? Wellicht hebt u geen duidelijke antwoord op deze vraag. In België bestaat er natuurlijk een officiële instelling, die zich bezighoudt met inflatiestatistieken. Bij het opmaken van officiële inflatiestatistieken wordt de evolutie van de prijzen gemeten. Het betreft een een korf van producten die als typerend wordt gezien voor de consumptie van de bevolking. Het probleem is dat de gewone jan met de pet de inflatie anders aanvoelt, dan het gepubliceerde indexcijfer. Dat heeft een logische verklaring: ten eerste bestaat er geen gemiddelde consument. Als men over een ‘gemiddeld gezin’ spreekt, is de term niet helemaal juist. Elk gezin heeft zijn eigen gewoontes en consumptiegedrag. De tweede niet minder belangrijke factor, is de sterke schommelingen van de prijzen van bepaalde producten. Het betreft bijvoorbeeld brandstof, tabakwaren en sommige basisproducten als melk, brood en vlees.

Inflatiecalculator

Iedereen voelt de inflatie dus anders aan. Om de particulieren te helpen hun persoonlijke inflatie te berekenen, bestaat er een persoonlijke inflatiecalculator. Waarom is het belangrijk om de persoonlijke inflatie te kunnen berekenen? Als u de graad van uw persoonlijke inflatie kent, stelt het u in staat om zich met het gemiddelde te vergelijken. De persoonlijke inflatie kent geen groot verschil van persoon tot persoon. Bijvoorbeeld op een budget van 1000 euro, zal het verschil amper 10 tot 30 euro bedragen. Bij het berekenen van de persoonlijke inflatie kunt u met behulp van de inflatiecalculator ook het bedrag bepalen dat besteed wordt aan alcohol, kleding, boeken, energie, huur, horeca enz. Het is dus heel handig, maar de correctheid van de berekening hangt af van de ingevoerde cijfers. Enkel bij het invoeren van correcte cijfers, krijgt u een betrouwbaar resultaat.

About the Author

>