Profiteer van de crisis

Momenteel verkeren we in een crisis. Bedrijven gaan failliet, mensen worden ontslagen. Maar sommige bedrijven gaan tegen de crisis in. Volgens de jaarlijkse jobenquête van Bizz Magazine zullen de grootste Belgische werkgevers zullen dit jaar 12.000 mensen aanwerven. De ergste economische crisis kan haar voordelen hebben. En deze 12.000 profiteren van de crisis. De grootste jobaanbieder is Colruyt met jobaandiedingen voor ongeveer 3.000 tot 3.500 mensen. Bovendien is het niet zo gemakkelijk om de voorziene wervingen in concrete cijfers uit te drukken. Het gaat eerder om voorzichtige ramingen dan nauwkeurige schattingen.

Profiteren van de crisis: meer jobs ondanks de crisis

Hoe kan het dat er tijdens de crisis toch nog jobaanbiedingen zijn? Is het mogelijk dat sommige van de crisis profiteren? Globaal slanken bedrijven toch af. Ten eerste zijn het slechts een paar bedrijven die bereid zijn mensen aan te nemen, namelijk enkel Colruyt, Alcatel-Lucent, MIVB en Telenet. Een mogelijke reden is ook dat een groot aantal mensen van de babyboomgeneratie op brugpensioen vertrekt, al dan niet vrijwillig.
Een ander belangrijk punt is dat het vooral om veel gevraagde posten gaat. Vooral IT- specialisten scoren hoog. Op de tweede plaats staan commerciële en technische functies. Juridische profielen maken echter het minste kans om aangenomen te worden. Maar als u niet past binnen de gezochte profielen kunt u nog steeds van de crisis profiteren.

Profiteren van de crisis

Als u een aantal regels volgt, kunt u profiteren van de crisis. Ondanks het feit dat de rekruteerders de kandidaten aan veel strengere criteria onderwerpen. Geen paniek, dit kan juist een voordeel zijn voor wie al wat ervaring heeft opgedaan binnen een bepaald domein.U heeft dan juist de mogelijkheid om uw kwaliteiten in de verf te zetten en een leuke job te krijgen.
Wie een zaak wil opstarten moet ook niet wanhopen. Ja, de banken verstrekken niet meer zomaar kredieten aan ondernemers. Maar tegelijkertijd als u wel een krediet weet te bemachtigen, mag u ervan uitgaan dat uw slaagkansen hoog liggen. Het belangrijkste is om uw idee te verkopen aan de banken. Ook voor de beleggers openen zich nieuwe mogelijkheden. Heeft u al ooit eens eraan gedacht om te inversteren in groene technologie? Zonnepanelen, hybride en zelfs elektrische auto’s zijn nu helemaal in opmars. Als belegger kunt u van de crisis profiteren door aandelen te kopen van veelbelovende bedrijven voor relatief weinig geld. Wilt u niet te hard van stapel lopen, inversteer dan in een hybridemodel of een volledig elektrische auto.
En tot slot een mooie tip: hoe beter iemand zijn weg kan vinden in de opbouw van de moderne economie, hoe beter deze zijn of haar geld kan beheren. Probeer zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de economische situatie in de wereld en de ontwikkelingen ervan. Dit is de beste manier om niet alleen geen geld te verliezen maar sterker nog te kunnen profiteren van de crisis.

About the Author

>