Spaarloon of loon

Vaak moet u een keuze maken tussen spaarloon en gewoon loon. In dit artikel sommen we de belangrijkste voordelen van een spaarloon op.

Spaarloon

U krijgt maandelijks uw salaris bruto uitgekeerd. Daarna worden de belastingen en de premies verrekend. Werknemers kunnen een deel van hun bruto loon sparen op een spaarloonrekening. Het spaarloonbedrag kan maximaal € 613,- bedragen (regeling van 2008). U moet het geld wel vier jaar kunnen missen, uw rekening wordt namelijk geblokkeerd gedurende vier jaar. Het bedrag wordt gestort op een speciale rekening bij een bank of een verzekeraar. U spaart dus een bruto bedrag en krijgt een netto bedrag uitgekeerd. Ook interessant zijn de fiscale voordelen, dankzij de spaarloon mag u minder aan belastingen betalen.

Tussentijds opnemen

Normaal gezien is uw spaarloon gedurende vier jaar geblokkeerd. In sommige gevallen kunt echter uw geld vroeger opnemen. Bestedingen die ervoor in aanmerking komen worden bepaald door de overheid. Als u het geld wilt gebruiken voor een van de onderstaande doeleinden dan kunt tussentijds over het bedrag beschikken.
o Eigen woning kopen
o Vrijwillige premiebetaling binnen een pensioenregeling
o Onbetaald verlof
o Premiebetaling van sommige levensverzekeringen
o Als startkapitaal voor een eigen bedrijf
o Spaarrekening bij een bank voor een eigen woning of lijfrente
o Studiekosten
o Betalen van de kinderopvang

Een spaarloon kan daarnaast ook op elke moment vrijgegeven worden door een beslissing van de overheid. Zo waren er in 2005 spaarloonbedragen vrijgegeven. Ook in 2008 was men van mening dat de spaarloonbedragen moesten worden vrijgegeven om de economie wat op te krikken na de kredietcrisis.
Spaarloonregeling afhankelijk van werkgever
Een werknemer kan deel nemen aan de spaarloonregeling enkel alleen als deze regeling voorgesteld wordt door de werkgever. De werkgever moet dan een contract sluiten bij een verzekeraar of bank. De werkgever is ook verplicht om de regeling op te stellen voor minstens 75% van de werknemers.

Verplicht spaarloon

Als werknemer bent u niet verplicht om deel te nemen aan deze regeling. Maar het is duidelijk dat de spaarloonregeling een aantal voordelen biedt. Ten eerste u bent vrij om het bedrag dat u wilt sparen te bepalen (maximaal tot € 613,-). Daarnaast ligt de rente bij het paarloon gemiddeld hoger dan bij een gewone spaarrekening. Als u het gekozen bedrag vier jaar kunt missen dan is het spaarloon een veel slimmere keuze dan een gewoon loon. Hoewel u aan het sparen bent, beïnvloedt het nauwelijks uw koopkracht. U moet u niet laten afschrikken door de wachttijd, na vier jaar sparen komt er elk jaar een bedrag bij die u vrij kunt besteden. Een andere grote voordeel van deze vorm van sparen is dat het de belastingsdruk op uw loon verlaagt.

About the Author

>