Sparen en de wetgeving

We zijn van plan om het Banksparen scherp op te volgen

De maatregel om in de wereld van het belastingsvriendelijke sparen en investeren meer competitie te gaan creëren kan ik alleen maar toejuichen. Als de nieuwe producten even gecompliceerd zullen zijn als alle andere verzekeringsmogelijkheden dan heb ik zin om ermee te kappen.

De actie van de Tweede Kamer

De stap van de Tweede Kamer om het banksparen legaal te maken, is via een wetsontwerp door die Kamer recentelijk aanvaard. Wanneer de verdere ontwikkeling en permissie door de Eerste Kamer verder op wieltjes loopt, kan de nieuwe wet op 1 januari 2008 van kracht worden.
Banksparen veroorzaakt een hogere concurrentie

De gedachte achter het banksparen past helemaal in het plaatje dat gewone mensen meer en meer naar zichzelf gaan kijken, en beginnen te investeren naar het verdere leven toe. Tevens blijkt het in de verzekeringswereld wel eens het wilde westen te zijn, als blijkt dat de investeringsdoeleinden niet worden gehaald en de beheerskosten duurder uitvallen dan aanvankelijk werd vooropgesteld. Neem bijvoorbeeld de herrie rond de woekerpolissen. Kennelijk dacht de politieke wereld dat deze hinderpalen zich minder snel zouden manifesteren wanneer er sprake was van een hogere competitie. In een wereld van complete wedijver zullen misstappen van de één namelijk vlug worden afgestraft, omwille van een overstap naar de concurrerende partij die niet op dusdanige misstappen zijn te pakken. Dat verhoogt de kwaliteit van de producten aanzienlijk en doet de prijs dalen wat dan op zijn beurt weer gunstig is voor de gewone gebruiker. Die vernieuwde competitie moet nu uit de richting van de bankinstellingen komen en dit via het zogenaamde banksparen.

Sparen

Dit kan sinds jaar en dag via een gewone bank. Een spaarrekening opent u al met een hele kleine inspanning en dit via het internet of door telefonisch contact met uw bank. Het is zeer duidelijk, eenvoudig en gemakkelijk te beheren. Banksparen zou zich een weg moeten vinden langs geblokkeerde rekeningen en belastingsvoordeel garanderen. Het eerste is ons bekend door andere overeenkomsten zoals bv. het spaarloon en het tweede is ons ook niet vreemd. Denkt u maar aan de verschillende lijfrentes.

Banksparen

Wanneer u start met het banksparen krijgt u geen verzekeringscontract maar een geblokkeerde spaarrekening ipv een verzekeringspolis. Het onaangename verzekeringscontract bent u langs de ene kant wel kwijt, maar langs de andere kant komt er een resem aan nieuwe vordering in de plaats en dit om een gelijktrekking met de verzekeringsproducten te kunnen verwezenlijken en daarbij een voordelige fiscale behandeling te kunnen aanbieden. En het totaal van die eisen kan dan weer leiden tot nog meer administratieve lasten en ondoorzichtige uitgaven. Kunt u nog volgen? Om de competitie nog groter tegenover aanbieders met gecompliceerde en ondoorzichtige kostenstructuren en aanbiedingen, wordt het simpele sparen vermeerderd met een variant die waarschijnlijk in de toekomst ingewikkelder en ondoorzichtiger zal worden. En mogelijk nog duurder. Een mooi pluspunt is mogelijk dat als u ondertussen moest sterven de volledige som aan de nabestaanden wordt uitgekeerd. Bij een verzekeringsproduct echter moet dat nog geregeld worden.

Enkele eisen

Heel vreemd is de vordering dat een via Banksparen gecreëerd bankpensioen van start moet gaan tussen de leeftijd van 65 en 75 jaar, blijvend en onveranderlijk moet worden uitbetaald, en zeker over 20 jaar moet lopen. En wanneer u iets wil laten uitbetalen voor u de leeftijd van 65 hebt bereikt dan moet de uitkering opnieuw 20 jaar doorlopen. En ga zomaar door. Als ik het zo bekijk raad ik u om bij uw spaarrekening te blijven met het volledige rendement van uw persoonlijke besteding- en beleggingsvrijheid. We zullen het van nabij blijven opvolgen.

About the Author

>