Stamrecht

Afkoopbedrag bij dienstbeëindiging en stamrechtontheffing

Indien u bij dienstbeëindiging recht hebt op een ontslagcompensatie kunt u deze onder andere gebruiken voor de aanschaf van een stamrecht. Hierdoor kunt u bij conditie profiteren van een fiscale voorziening genaamd stamrechtontheffing. In dit commentaar vindt u een samengevatte verklaring op dit thema. Enkele worden geregeld in punt 11, 1ste lid, sectie g van de Wet op de salarisbelasting 1964 ter aanschaffing van een stamrecht.

Onmiddellijk nadat u uw ontslag krijgt plus recht hebt op een ontslagcompensatie kunt u deze in wezen op tweeërlei gebruik toepassen.
• U krijgt compensatie persoonlijk en gebruikt die volledig naar eigen mening;
• U laat het geldsom rechtreeks door uw baas overschrijven aan een goedgekeurd verzekering ter aanschaffing van een stamrecht

Zo u voor de 1ste gelegenheid kiest dan heeft die als nadeel dat u allereerst moet vereffenen met de belastingdienst. Uw baas is hierbij inhoudingsplichtig. Daar deze compensatie bij uw wedde wordt geteld willen zeggen dat u in de schandelijkste toestand 52% van uw compensatie kwijt bent.

Kiest u voor de 2de gelegenheid dan gaat de volledige bruto compensatie naar een verzekeraar die daarvoor een met u af te spreken regelmatige uitbetaling aan u doet tijdens een door u aan te geven termijn. Belastingtechnisch gezien grijpt dit in de meeste toestanden positiever uit daar nu slechts de lagere geregeld duur bij uw wedde wordt gerekend en u bijgevolg alle waarschijnlijkheid in een lager belastingprijsbepaling terechtkomt.

Wat is stamrecht: •Stamrecht is een claim op regelmatige uitbetalingen ter aflossing van verloren of mislopen salaris.

Aan welke condities moet u te beantwoorden:

• De baas moet ontslagcompensatie direct overschrijven naar de verzekering. Arbeider mag niet eerst over het geld beschikken.
• Het stamrecht moet gebruikt worden voor regelmatige uitbetalingen.
• Regelmatige uitbetalingen moeten toekomen aan de (ex-)arbeiders.
• Regelmatige uitbetalingen kunnen onmiddellijk aanvangen, maar mogen ook worden opgeschoven tot uiterlijk de 65ste leeftijd.
• Regelmatige uitbetalingen mogen in niveau verschillen.
• Bij sterven dienen regelmatige uitbetalingen onmiddellijk in te gaan en mogen de uitbetalingen toekennen aan de partner of eigen kroost of pleegkinderen tot 30ste leeftijd.
• Het stamrecht behoort te worden ondergebracht bij een bekende verzekeraar
• Het stamrecht mag niet worden afgelost, vervreemd, dan wel tot object van veiligheid worden gemaakt (zoals worden verpand).
• De geldigheidsduur van de regelmatige uitbetaling mag niet te kort zijn, er behoort een kans van sterven van minimaal 0,94% te zijn.

Omdat het hier om een aanmerkelijke en gecompliceerd stof gaat is het dus aanbevelenswaardig om in een vroeg fase inlichting te krijgen bij uw assurantie tussenpersoon, uw geldelijke consulent en de belastingdienst.

About the Author

>