No Picture

Aanmerkelijk belang

27 december 2008 21:41 Wat is 0

Wat is Aanmerkelijk belang? Term uit de belastingwetgeving. Aandelenbezit dat een bepaal percentage van het totale aandelenkapitaal van een onderneming vertegenwoordigd (meestal 5% of meer).