No Picture

Achtergestelde lening

27 december 2008 21:35 Wat is 0

Wat is Achtergestelde lening? Als zich een faillissement, uitstel van betaling of liquidatie van een onderneming voordoet, wordt het nog niet afgeloste deel van de […]