No Picture

Balans

26 december 2008 13:57 Wat is 0

Wat is Balans? Onderdeel van de jaarrekening waarop alle bezittingen en schulden, activa en passiva van de onderneming staan vermeld.