No Picture

Buitengewone baten en lasten

26 december 2008 12:37 Wat is 0

Wat zijn Buitengewone baten en lasten? Incidentele opbrengsten of kosten, die dus niet tot de gewone bedrijfsuitoefening kunnen worden gerekend, zoals winst of verlies bij […]