Uitkering na u 65ste verjaardag

Soms komt u ze tegen. Gelijk u over pensioen spreekt, dan krijgt u te horen: “Pensioen? Mijn woonhuis is mijn pensioen!”

Mooie mening

Dat is een mooie mening, maar dat wil wel zeggen dat u dan wel u 65ste voorbij bent, u hebt u woonhuis moet verhandelen of zozeer meerwaarde hebben dat u via een krediettoename een flinke geldsom ineens kan opnemen. Dan moet u nog genoeg wedde bezitten om de grotere kredietbedragen te kunnen financieren. Daar is nu het probleem want die wedde is er over het algemeen niet.

Ambtrust, meer de enkel de grijze dag

Doch pensioen is niet de enige wedde vanaf u 65ste. Als je over pensioen spreekt, dan spreek u ook over wedde bij sterven voor de ambtrust datum: het bloedverwantenpensioen. Want sterft 1 van de ouders te vroeg (en uiteraard als dat persoon met hoogste wedde is), dan zakt de huishoudenwedde meestal aangrijpend. Hoe bereddert u het dan als u dan alles alleen moet bekostigen?

Ieder krijgt een pensioengebrek

Nu merken we dat 86% van de Nederlandse bevolking er geen notie van heeft wat er aan pensioen is of zal worden opgebouwd. Zij hebben geen kijk in de weddentoestand als 1 van de 2 komt te sterven of als ze 65 gaan worden. Het zal niet verbeteren. Bent u voor 1950 geboren en heeft u een jongere vennoot met geen of bitter weinig loon, dan krijgt u als u wordt nog een deelgenootverhoging, waardoor het AOW-wedde in elk situatie nog wat beter wordt. Maar bent u in 1950 of daarna geboren, dan krijgt u vanaf 2015 met de individualisering van de AOW. Dit wil zeggen dat iedereen die in Nederland gewoond heeft tussen 15 en 65 AOW krijgt als hij of zij 65 wordt. Hebt u een jongere vennoot, dan krijgt hij of zij de AOW op zijn of haar 65ste. De meeste pensioenvoorschriften via de baas gaan uit van een tweedelig AOW. Maar die is niet langer verkrijgbaar. Er is dus per beschrijving sprake van een pensioentekortkoming!

Toewijding voor bloedverwanten

Dan toch dat woonhuis? Nee, want er zijn ook alternatieven. Onder andere een simpele 3-traps aanpak om een goede nabestaandentegemoetkoming te treffen en een bijkomend vrij te besteden bedrag op 65-jarige leeftijd te ontvangen.
1. Ga na hoeveel u eens per maand bijgevoegd aan pensioen spenderen;
2. koop voor dat geldsom een nabestaandenpolis waarvan de bonus afgehouden mag worden;
3. benuttig de belastingwinst om te opzij te leggen in box 3.

A, 32 jaar, beslist om iedere maand 100 € aan een bijkomend pensioen uit te willen bezorgen. Voor dat wordt een nabestaandenpensioen aangeschaft tot aan de 65ste verjaardag. Bij sterven krijgt de deelgenoot iedere maand een geldsom van € 1.715, – uitbetaald. De bonus mag in vermindering gebracht worden op het belastbaar inkomen. De besparing is 42%, of € 42, – per maand. Dit bedrag wordt op een spaarrekening gezet die 3,75% interest bezorgt. Als A de tegenslag heeft niet voor zijn 65ste te sterven, dan is zijn spaarrekening omhooggegaan naar een eindcijfer van € 31.850,46 vrij uit te geven.

….En als u dan u woonhuis voor u pensioen wil benutten, dan is ook daar een uitkomst voor.

Het uitgangspunt daarvan is dat u uw overwaarde van uw woonhuis benuttigt om uw broodwinning bij te vullen. Dat kan op allerhande manieren. Zo kunt u over het verloop van jaren de overwaarde compleet benuttigen door een jaarlijkse opname te gebruiken als wedden bij te vullen. Vergeet dan niet dat u rekening moet houden dat u ook de opbrengsten voor de hoofdsom bijkomend moet oppakken (bekijk voorbeeld I).
Voorbeeld I
Een alternatief, aanlokkelijke keus is te beproeven met het voortgebrachte betaalmiddel meer opbrengst te maken dan de interest over het kredietgeld kost. Dan ontsnapt u niet aan investeren, maar dat moet absoluut geen hinderpaal te zijn. Als u maar weet welke gevaren u oploopt, dan kunt u op z’n minst een doordachtte conclusie nemen. Zou u zoals 8% opbrengst halen, terwijl u 4,7% moet vereffenen, dan houdt u 3,3% over voor bijkomend verbruik of€ 3.300, – per jaar. Dit is dan wel zuiver. Het komt gelijk met een bruto ontvangst van omstreeks € 7.000, -. Op dezelfde methode blijft uw aanvankelijk fortuin van € 100.000, – wel onaangeroerd.

En dit zijn 2 oplossingen uit een hele serie.

About the Author

>