Uw bank

Profiteer van uw bank

Bankeninstellingen zijn behoorlijk ernstige instituten waarop streng toegekeken wordt. Toch kijken klanten veelal nog verbaasd op wanneer ze te horen krijgen hoeveel intresten ze betalen aan de bank. Is dat enkel de schuld van de klant of de bank?

Let op uw geld

Of u uw geld nu investeert, op een spaarrekening plaatst of leent een bank is geen liefdadigheidsinstelling en wil zeker winst aan u maken. Daar is absoluut niets verkeerds aan, zolang u maar van alles op de hoogte bent. En dat blijkt in het echte leven helaas niet zo te zijn.

Rood staan is duur bij elke bank

Een studie van het TNS IPO geeft aangegeven dat 82% van de Nederlandse bevolking nog altijd niet op de hoogte is van hoeveel de intrest bedraagt wat ze moeten betalen aan hun bank. En dat terwijl de debetrente bij de meeste bankinstellingen toch op een 15% op jaarbasis ligt. Onder nul gaan op uw rekening wordt als een simpel feit aanzien. Men moet zelf niets in orde brengen, er wordt een bepaalde afbetalingsregeling opgesteld en u hebt er verder geen omzien naar. Zo wordt thans door veel mensen gedacht. De banken zeggen verstomd te zijn over zo een groot gebrek aan kennis bij de klant.
Postorderbedrijven

Niet alleen de banken maar ook postorderbedrijven rekenen zeer hoge bedragen aan. Na lange research op het internet vind je een enkeling die op hun website durft aan te geven dat het meer dan 16% is. De consument zal normaal gezien wel aangeven dat hij dat over het hoofd gezien heeft. De handelaar op zijn beurt doet ook alsof zijn neus bloedt. Ook hier veel onwetendheid?

Hypotheekcrisis

Toen in het midden van 2007 de eerste signalen merkbaar werden over een hypotheekrecessie in de Verenigde Staten waren de banken en financiële instellingen in ons land en de rest van het Europese grondgebied er heel vlug bij om te zeggen, dat de depressie aan hen zou voorbijgaan. Ondertussen gingen hier een daar banken failliet of moesten ze flinke verliezen incasseren of kregen ze forse kapitaalshots vanuit het verre Oosten. De NIBC liet op 9 augustus 2007 in een haastig opgesteld persbericht blijken serieuze verliezen te hebben geleden op hypotheekverstrekkingen en -beleggingen in de VS, en dat zou worden overgenomen. Dat bleek op 31 januari 2008 toch niet te zullen doorgaan door de angst op de beurzen. Onder andere BNP Paribas was verplicht om heel vlug wat beleggingsfondsen sluiten, omdat het netto werkkapitaal zou zijn opgedroogd. Ondertussen is de kredietcrisis overal in de wereld merkbaar.

Rabobank en ING bank

ING bank deelde mee dat ze een grote opbrengst hadden verworven op het aandeel van ABN AMRO bank. De beurzen waren verheugd dit te horen. Maar op de vraag of ING bank ook geen schrik had om verliezen te lijden op andere aandelen, luidde onlangs nog het bericht dat die verliezen niet terug te vinden zouden zijn op de winst- en verliesrekening omdat ze zouden worden samengenomen met overige beleggingsresultaten. Dus opbrengsten op aandelen van ABN AMRO bank kunt u dadelijk terugvinden in de winst van de ING bank, maar mogelijke verliezen worden boekhoudkundig weggemoffeld of over meerdere jaren verspreid. De Rabobank deelt op 31 januari 2008 mee toch een behoorlijke schuldenberg van 30 miljard euro te hebben gemaakt. Zo hebben de grote Amerikaanse bankeninstellingen reeds voor honderden miljarden dollars afgeschreven. Denken we maar aan de Fortis bank en andere instellingen.

Spaarrente

Met andere woorden : hou een oogje op uw geld, win voldoende informatie in en maak gebruik van de omstandigheden waar de banken zich in bevinden. Op de beurzen zijn de bankaandelen heel sterk naar beneden gegaan. Daardoor worden ze alsmaar koopwaardiger om nog niet te spreken van de spaarrentes. Een spaarrente van 4,5% op een rekening zonder enige clausule is simpel realiseerbaar bij uw bank, met een piek van 5,25% bij Icesave. Profiteer van uw bank!

About the Author

>