Uw centen gedeeltelijk afgeschermd door het zorgfonds.

Mislukking van een geldelijke organisatie is binnen België gelukkig heel zelden. Toch gebeurt het soms. In 1997 was het voor de uit de juwelenstreek van Antwerpen bekende Bank Max Fischer resterend en sluiten. Dit gooit het verzoek op hoe goed uw centen binnen België wordt afgeschermd.

Het zorgfonds

Om u bij geldelijke mislukkingen en -bankroeten voor een stuk tegen te komen is in 1998 binnen België het zorgfonds opgezet. Dit fonds wordt betaald door de banken en beleggingsbedrijf en wordt bestuurd door een commissie met afgevaardigden van de regering, banken en beleggingsbedrijven. Het bureau van de secretaris heeft zich gesetteld in de Nationale Bank van België, de NBB.

Welke organisaties

Langs het zorgfonds is alles legaal in orde gemaakt dat, onder constaterende eisen, privé spaarders en beleggers een geldsom kunnen krijgen, wanneer 1 van de eerstkomende bankbedrijven tekortkoming heeft of bij de ergste situatie over de kop gaat:
• Een geldelijk bedrijf, bijvoorbeeld een bankbedrijf, spaarbankbedrijf of waardepapierenbank,
• Een beurshandelszaak, en
• Een beleggingszaak, bijvoorbeeld een grootbedrijf voor vermogenstoezicht of voor het aanbrengen van opdrachten in geldelijke middelen en beheerbedrijven.

Uit de kandidatenlijst van het comité voor het Bank, Financie- en Assurantie essentie, de CBFA, kunt u veronderstellen of het bedrijf waar u mee onderhandelt, part vormt van het zorgfonds. Het is geen zonde om bij uw bankbedrijf na te kijken bij welke geldelijk dekkingakkoord hij is. Met een ingeschreven hoofdzetel in België zal het bedrijf merendeels onder de Belgische akkoorden neerkomen. Een ingeschreven filiaal van een ander EU-land zal vallen onder het recht van een alternatieve lidstaat van de EU. Zo zal een geregistreerd bijkantoor van zoals de Rabobank deel uitmaken bij het Nederlandse gemeenschappelijk garantieakkoord.

Welke tegoeden

Het zorgfonds verleent burger beveiliging voor:
• ieder genre rekeningen onder andere deposito’s, spaarrekeningen en kasbons die bij de uitgevende banken in hechtenis zijn gegeven, en
• alle mogelijke financiële middelen, zoals aandelen, waardepapieren, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, of waardepapierenrekeningen.

Niet elkeen kan gebruik maken van deze beschutting. Buitengesloten zijn onder andere de regering cum annexis, geldelijke bedrijven, professionele beleggers en omvangrijke bedrijven.

Hoeveel is de compensatie?

De geldelijke compensatie in België zijn € 20.000 voor centen dat een klant op rekening ter beschikking heeft staan en dan nog € 20.000 voor waardepapieren die bij de bank in toevertrouwen zijn geschonken. Dat wil zeggen dat u bij de Nederlandse bank grotere compensatie krijgt. Deze compensatie geldt per rekeninghouder en is ook van gebruik op jongvolwassenen. Hebt u samen een spaarrekening, dan kunt u beiden voor twee maal € 20.000 in opmerking komen. Dit is niet een meegerekende met de mogelijkheid op een geldtegoed met de kijk op u waardepapieren.

Illustraties

Wat houdt dat voor u in? Enkele modellen:
Stel: u hebt bij spaarbank €100.000 op spaarrekening staan en enkel u bent rekeningeigenaar. Als de bank over de kop gaat krijgt u slechts € 20.000 via het zorgfonds terug, en houdt u een claim bij de bureaucraat van maar liefst €80.000.
Het spreekt vanzelf dat als u 2 collectieve rekeningeigenaars bent de compensatie zal kunnen oplopen tot € 40.000. In ieder geval bent u in sterke toestand €60.000 verloren.

Een Nederlandse bank is bij deze geldsommen alles zeker. Al bij al toch veel hoopgevendere beschrijving. Zeker wanneer men spreekt over een collectieve rekening. Bovendien is evenzo minister Reynders aan het werk met de verhoging van de zekerheid binnen België.

About the Author

>