Verzekering AVP WA casco

In dit artikel proberen wij u een overzicht te geven van de meest voorkomende verzekeringen zoals: AVP, WA, WA casco, reisverzekering en andere.

Wij beginnen meteen met de duurste varianten. Het zijn ook de meest noodzakelijke verzekeringen, namelijk de ziektekostenverzekeringen. De basisverzekering die voor iedereen in Nederland verplicht is, kost 90 tot 100 euro per maand. Maar er bestaan nog aanvullende verzekeringen, die de kosten dekken van bijvoorbeeld tandheelkundige hulp, alternatieve geneeswijzen of extra kraamzorg. De kosten van deze aanvullingen bedragen 5 tot 15 euro per maand. Deze zogenaamde ” extra paketten” verschillen per maatschappij, meestal kunt u dus kiezen uit verschillende paketten. U moet natuurlijk weten dat er  aanvullende verzekeringen ook een aantal beperkingen hebben. Tandheelkundige hulp wordt bijvoorbeeld over het algemeen maar tot een bepaalde hoogte verzekerd en de kosten worden maar tot 75 % terugbetaald. Vroeger bestond er een ander systeem. Consumenten die onder een bepaalde inkomstengrens bleven, konden op een veel goedkopere verzekering rekenen. Particulieren  van wie het inkomen een bepaalde grens overschreed, moesten meer betalen. Maar dat systeem bestaat al een paar jaar niet meer.

Deze variant bestaat uit twee delen: een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Als u een huis hebt gekocht, is het wel verstandig om een opstalverzekering aan te gaan. Zo bent u verzekerd tegen brand of tegen andere schade die aan de woning zelf kan worden aangericht. De inboedel van het huis wordt zo niet verzekerd de niet verplaatsbare onderdelen ervan worden wel verzekerd. Als u een woning huurt, wordt de verzekering betaald door de verhuurder van het huis. Het afsluiten ervan kan ook heel nuttig zijn want als de woning per toeval afbrandt, zal u de hypotheek toch moeten blijven afbetalen. Ook al bestaat de betreffende woning niet meer. En als u over een verzekering beschikt, zal de schade gedekt worden. Onderverzekerd zijn is even gevaarlijk als uw woning niet laten verzekeren. De consument moet er zelf voor zorgen dat de verzekerde bedrag hoog genoeg ligt. Anders krijgt u een vergoeding maar voor een deel van de opgelopen schade. Wie bijvoorbeeld voor 20% minder verzekerd is, wordt ook voor  20% minder uitbetaald.

Auto, scooter, bromfiets, fiets

Verplichte verzekeringen bestaan ook voor  voertuigen. Zoals de WA verzekering voor auto’s, scooters en bromfietsen. Op deze manier kan de schade aangericht aan een derde of zijn voertuig gedekt en vergoed worden. De schade die aan u wordt  toegebracht, wordt in dat geval aan u niet betaald. Eigen schade laten vergoeden wordt wél mogelijk door het afsluiten van een WA casco, die ook all – in wordt genoemd. U betaalt wel een hogere  premie om de schade te laten vergoeden die u aan toebrengt. Voor fietsen geldt een andere regeling. De kleine schadegevallen worden vergoed via de AVP, de Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren. De meeste personen in Nederland beschikken over een AVP waarvoor u bovendien geen te hoge kosten moet betalen.

Reis, rechtsbijstand, huisdier: andere verzekeringen

En reisverzekering wordt meestal aangegaan om medische problemen in het buitenland te laten dekken of om bezittingen die gestolen of kwijtgeraakt worden te doen vergoeden. Het afsluiten ervan is soms helemaal niet nodig want een goede ziektekostenverzekering dekt deze kosten ook. Het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering kan in tegenstelling tot een reisverzekering wel heel  nuttig zijn. Want de kosten verbonden aan juridische hulp liggen vaak veel te hoog. Meer en meer mensen verzekeren ook hun dieren. De reden hiervoor is dat de medische kosten voor katten of honden in sommige gevallen meer dan 2000 euro per jaar kunnen bedragen. De huidige verzekeringen hebben veel te bieden. Filmsterren of gewoon welgestelde mensen kunnen nu delen van hun lichaam, hun stembanden of bijvoorbeeld zeldzame collecties laten verzekeren.

About the Author

>