Waarde van uw erfenis

De waarde van uw erfenis moet op een juiste manier geschat worden, omdat de ergenaam zelf de waarde van de geërfde goederen bepaalt. Een overzicht van de belangrijke factoren bij het bepalen van de waarde van uw erfenis.

Plak de juiste waarde op uw erfenis

Wie een erfenis ontvangt, moet daar belastingen op betalen. Hoeveel, hangt af van de waarde van de goederen. Als erfgenaam moet u zelf die waarde bepalen. Maar wat als u een te lage of te hoge waarde aangeeft?

1. Wat als u overschat?

De waarde van de woning die u zal erven bedraagt bijvoorbeeld 300.000 euro in uw aangifte. Achteraf blijkt er echter dat de prijs ervan slechts 250.000 euro bedraagt. In dit geval is het mogelijk om de 50.000 die u teveel betaade aan de successierechten terug te krijgen. In theorie moet de oorspronkelijke termijn van 5 maanden nog geldig zijn. In de realiteit is deze termijn allang voorbij, voordat mensen de terugvordering eisen.

2. Wat als u onderschat?

De sucessierechten die u moet betalen, worden bepaald door de waarde van de erfenis. Een zo laag mogelijke schatting betekent voor u een voordeel. Maar opzettelijk een kleinere waarde van uw erfenis aangeven is niet zonder gevaar. U riskeert niet enkel een fiscale boete, bovendien zal u ook de resterende successierechten moeten betalen.

Wat als u goederen verzwijgt?

Het verzwijgen van de goederen heeft een fiscale boete tot gevolg, alsook een betaling van aanvullende successierechten. Het is dus niet voordelig om bij het bepalen van de waarde van uw erfenis goederen te verzwijgen.

Controleschatting

Als de ontvanger twijfels heeft bij de waarde van uw erfenis, zal hij u ervan op de hoogte brengen. U kan uw schatting verdedigen. Als er geen minnelijk akkoord mogelijk is, wordt er een controleschatting uitgevoerd. Dit geldt wel enkel voor onroerende goederen en boten.

Vraag een voorafgaande schatting

Als u over een groot belastbaar actief erft, dat tegen de hoogste tarieven belast wordt, laat u het best schatten voor u een aangifte indient. De schatting gebeurt wel op uw kosten, bovendien moet u zich met een aangetekend verzoek tot de bevoegde ontvanger richten. Daarbij wordt er beroep gedaan op een of meer deskundigen, die de beide partijen vertegenwoordigen. Deze deskundigen berekenen de waarde van uw erfenis op een onafhankelijke basis.

About the Author

  • Hypotheekshop Deventer schreef:

    Prima stuk,..

    Het is echter niet zo spannend als het lijkt.

    Voor de waardering van woningen binnen een erfenis doet met er verstandig aan eerst met een makelaar te overleggen. Immers bij een zo genaamde “Minnelijke waardering” mag u zelf de makelaar / taxateur aanwijzen.

    Op het aanvraagformulier vult u de kantoorgegevens van de makelaar in en de belastingdienst neemt vanzelf contact op met de betreffende makelaar. op deze manier weet u van te voren waar u ongeveer aan toe bent. De taxateurs van de belastingdienst werken altijd in een vast gebied,.. ze werken dus regelmatig met de regionale makelaars / taxateurs.

  • >