Wettelijke rente bij achterstand

Een betalingsachterstand betekent ook altijd een opslag als gevolg van de wettelijke rente. De hoge wettelijke rente bij een achterstand van betaling kan in uw voordeel spelen. Maar wat is de stand van zaken tegenwoordig?

De wettelijke rente, wat is het eigenlijk?

De wet is er heel duidelijk over: een wettelijke rente ontstaat, als er sprake is van nalatigheid een bepaalde schuld of een betaling die nog moet gebeuren. De schuldenaar, is een wettelijke rente verschuldigd aan de schuldeiser indien zijn nalatigheid bewezen wordt. Zo kan men in vele gevallen betalingsachterstanden voorkomen. Maar in sommige gevallen heeft deze maatregel een negatief effect. Het bedrag loopt zo hoog op dat er juist betalingsachterstanden ontstaan.

Soorten wettelijke rente

Er bestaan twee soorten wettelijke rente:

o   De wettelijke rente, geldig voor alle transacties, waarbij minstens een particulier of consument is betrokken,

o   De wettelijke rente, geldig voor de overige transacties: tussen de ondernemingen en overheidsinstanties onderling of tussen ondernemingen en overheidsinstanties.

De hoogte van de rente

Er bestaan grote verschillen per categorie wat de hoogte van de rente betreft. De manieren waarop de rente vastgesteld en bekendgemaakt wordt, verschillen ook sterk.

De particulieren

Elk halfjaar wordt de wettelijke rente bij transacties met particulieren eerst vastgesteld en eventueel aangepast. Op dat moment wordt het berekend door de optelling van de 2.25 procentpunt bij de herfinancieringrente van de ECB. De verkregen gegevens worden bekendgemaakt via het Staatsblad. Er wordt wel rekening gehouden met het feit dat deze rente kan schommelen. Zo steeg de wettelijke rente in het begin van het jaar 2007 met 2%. In  2006 bedroeg de rente slechts 4% en inmiddels ligt de rente op 6%.

De belastingdienst

We kunnen dus vaststellen dat de wettelijke rente momenteel heel hoog ligt. Hoger dan bij een spaarbank. Het staat ook hoger dan de heffingsrente van de Belastingsdienst ( als u nog schuldig bent aan de Belastingsdienst ).Wanneer er een achterstand ontstaat bij een uitbetaling van een verzekeraar hebt u ook recht op uitbetaling van de wettelijke rente. Meestal gebeurt de uitbetaling automatisch. U moet  één ding zeker onthouden:hoe meer de uitbetaling op zich laat wachten, hoe hoger de rente zal zijn.

De handelstransacties

Als er geen particulieren bij een transactie betrokken zijn dan is er sprake van een andere wettelijke rente. Dit type rente ligt veel hoger en de vaststelling gebeurt elk halfjaar. In juli van 2008 bedroeg deze rente 11.07 %. De Nederlandse Bank houdt de gegevens van deze wettelijke rente bij.

Slot

Een wettelijke rente betekent dus extra geld voor de geldeiser. En hoe langer de betalingsachterstand, hoe meer rente.

About the Author

>