Zet de fiscus buiten spel bij schenkingen

Zet de fiscus buiten spel bij schenkingen

GELD & GEZINEen goede successieplanning is belangrijk. Ben je bereid om tijdens je leven een deel van je vermogen weg te schenken, dan kan je schenkings- en successierechten vermijden. Wij leggen uit hoe je dat aanpakt.

In de planning van je nalatenschap kan je ervoor kiezen een stuk van je vermogen al tijdens je leven weg te schenken. Volledig vrij ben je daarin niet, zeker niet in de keuze van het bedrag. Je moet immers altijd rekening houden met een minimaal deel van de erfenis waar je partner en kinderen recht op hebben.

Wil je schenken, dan heb je de keuze uit een aantal formules:

Via een notariële akte

Je kan de schenking uitvoeren met tussenkomst van een Belgische notaris, die een officiële akte zal opstellen. Je betaalt in dat geval schenkingsrechten. De tarieven verschillen van gewest tot gewest en schommelen tussen 3 en 7 procent, afhankelijk van de verwantschap tussen schenker en ontvanger. Kies je voor deze aanpak, dan vervallen de successierechten op het bedrag definitief.

Via een hand- of bankgift

Een formule die vooral interesant is voor de schenking van roerende goederen. Wanneer je geld, effecten, juwelen of kunst wil schenken, kan je op deze manier de schenkingsrechten vermijden. Je overhandigt gewoon de goederen of kiest – in het geval van een geldgift – voor een overschrijving op de bank. Er moeten geen successierechten betaald worden, althans op voorwaarde dat de schenker nadien nog minstens drie jaar blijft leven. Overlijdt hij of zij binnen de drie jaar na de schenking, dan zijn er wel successierechten verschuldigd.

Zonder tussenkomst van de notaris schenken betekent wel dat er strengere voorwaarden gelden:

Intentie

Je moet ten eerste kunnen aantonen dat de ontvanger de goederen inderdaad via een schenking gekregen heeft. Met andere woorden: dat het inderdaad jouw intentie was om ze weg te geven. Die intentie moet je kunnen bewijzen, anders riskeert de ontvanger na je dood problemen met de fiscus. Let goed op voor nuanceverschillen: “Geef je bijvoorbeeld een volmacht aan je dochter om geld van jouw bankrekening te halen, dan is dat geen schenking”, zegt Jos Ruysseveldt, vermogensadvocaat en professor aan de Fiscale Hogeschool in Brussel. Het intitiatief voor de overdracht ligt in dat geval immers bij haar en niet bij jou als schenker.

Overdracht

Een correcte schenking zorgt ervoor dat het goed in kwestie een nieuwe eigenaar krijgt. Die overdracht is onmiddellijk, onherroepelijk en definitief. Je mag dus niet het recht voorbehouden om in het bezit te blijven van de geschonken goederen, om op je beslissing terug te komen of als eigenaar op treden. Jos Ruysseveldt: “Stort je bijvoorbeeld geld op de bankrekening van je dochter waarop jij ook een volmacht hebt, dan is dat geen schenking. Je kan het geld nog altijd van de rekening halen en de schenking herroepen.” De overdracht moet bovendien tijdens het leven van de schenker plaatsvinden.

Aanvaarding

De ontvanger moet de schenking aanvaarden, tijdens het leven van de schenker. Dat kan uitdrukkelijk gebeuren – via een aangetekend schrijven – of stilzwijgend. In dat laatste geval neemt de ontvanger het gekregen goed in ontvangst of komt het geld op zijn of haar rekening terecht.

About the Author

>